Toimitusehdot

PALVELUT

Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Suomen Opiskelijamuutot Oy tai Suomen Opiskelijamuutot Oy:n alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, erilaista kalustoa, työmenetelmiä, niihin liittyviä atk-ohjelmia jne.

Asiakkaan velvollisuudet, ellei toisin ole sovittu:

 • Pakkaukseen on hyvä käyttää erillisiä muuttolaatikoita, ne tekevät muutosta tehokkaampaa. -Älä pakkaa muuttolaatikoita liian täyteen. Muista jättää 4-5cm tilaa laatikon yläreunaan, jotta ne voidaan kasata päällekkäin.
 • Vaatteet, liinavaatteet ja muut pehmotavarat on kätevintä pakata muovisiin jätesäkkeihin.
 • Kaikki arat pinnat ja helposti rikkoutuvat tavarat on suojattava (kuplamuovilla tai aaltopahvilla)
 • Muu irtotavara pakataan kunnon muovisiin muuttolaatikoihin, jotka on helppo pinota ja kuljettaa.
 • Erityisesti muista suojata peilit, taulut, tv ja muu kodinelektroniikka.
 • Huonekalut tulee suojata aaltopahvilla/kuplamuovilla
 • Lipastot ja kaapit tyhjiksi. Ovet teipataan kiinni tai laitetaan avaimella kiinni
 • Kukat/kasvit on hyvä suojata kankaalla/muovipussilla.
 • Pesukoneet ym. koneet on hyvä irrottaa liittimistään ja johdot sitoa hyvin teipillä runkoon kiinni.
 • Muista varata muuttoautolle tilaa oven lähettyviltä (esim puomita)
 • Kirjahyllyt ja muut isommat, vaikeasti kuljetettavat huonekalut on syytä purkaa ennen muuttomiesten tuloa.
 • Pesukoneeseen tulee asentaa kuljetustuet rumpua varten., jottei rumpu vahingoitu kuljetuksen aikana (yleensä lisätietoa pesukoneen käyttöohjeissa).

Tilaajan tulee ilmoittaa kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamiseen:

 • Muutettavan tavaran määrä, asuinpinta-alat sekä varastotilat lähtö- ja määräpaikoissa
 • Sisäänajotie ja hissien toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa
 • Erityisen painavat ja paljon tilaa vievät esineet, kuten piano ja isot kaapit, esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai kuljetusvälineille
 • Erityisen arvokkaat esineet sekä helposti särkyvät esineet
 • Työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat tekijät
 • Tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviointikäynnin jälkeen

 

1. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan. Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan työsuorituksen jälkeen käteisellä, ellei toisin ole sovittu. Suomen Opiskelijamuutot Oy varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 180 minuuttia. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy henkilöiden palattua, ellei toisin ole sovittu. Laskutuslisä on 3,50 euroa. Urakkahinnoissa ylimenevistä tunneista veloitetaan tarjouskohtaisesti tai jos ylimenevien tuntien hinnasta ei ole sovittu veloitus tapahtuu standardi hintojen mukaan, jotka ovat 35€/henkilö, 25€/h/pakettiauto ja 30e/h/kuorma-auto. Annetut tarjoukset ovat aina voimassa toistaiseksi niin kauan kuin tilaa riittää.

2.1 Toimeksiannon peruuttaminen
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus. Mikäli peruutus tehdään vähintään seitsemän arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa, ei Suomen Opiskelijamuutot Oy:llä ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin seitsemän arkipäivää ennen sen alkamista, on Suomen Opiskelijamuutot Oy:llä oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin kolmen tunnin veloitusta vastaava korvaus.
Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on Suomen Opiskelijamuutot Oy:llä oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä kolmen työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

3. Työpäivän aikana on Suomen Opiskelijamuutot Oy:n työntekijöillä oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin ruokatauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi kahvitauko (15 min). Yli 7,5 tunnin päivään kuuluu ruokatauko ja kaksi kahvitaukoa (15 min). Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin taukoon.

3.1Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu Suomen Opiskelijamuutot Oy:n toimista, kuten:

3.2Force majeure

Mikäli työsuorituksen aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu Suomen Opiskelijamuutot Oy:stä (mm. hissien rikkoontuminen, kaluston rikkoontuminen, sota, poikkeukselliset sää olosuhteet, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).

3.3 Tarjouksen ulkopuoliset työt

Mikäli Asiakas teettää Suomen Opiskelijamuutot Oy:llä tarjouksen ulkopuolisia töitä, Asiakas tai Asiakkaan henkilökunta ei ole pakannut omia tavaroitaan valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.

4. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat

4.1. Mikäli työsuorituksen tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio Suomen Opiskelijamuutot Oy:lle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Suomen Opiskelijamuutot Oy on vastuusta vapaa.

4.2. Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu asianmukaisesti, ei Suomen Opiskelijamuutot Oy korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista Suomen Opiskelijamuutot Oy:n ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on aina Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan ollessa paikalla, asiakas on aina vastuussa siitä, että asiakkaan haluamat kuljetettavat tavarat ovat otettu mukaan asunnosta. Jos asiakas ei ole kuljetuksen/muuton aikana paikalla on hänen tehtävä kirjallinen lista tavaroista, jotka jää/otetaan mukaan asunnosta.

4.3. Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen työsuorituksen ajaksi on aina Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

4.4. Suomen Opiskelijamuutot Oy:n työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahin-ko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

4.5 Teknisten laitteiden osalta Suomen Opiskelijamuutot Oy:n toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

5. Vakuutusehdot

5.1. Tapaturmavakuutus kattaa Suomen Opiskelijamuutot Oy:n omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat.

5.2. Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 1000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen.

5.3 . Suomen Opiskelijamuutot Oy:n korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg).

5.4. Vastuuvakuutus kattaa Asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 1000 000 euroon asti.

5.5.Suomen Opiskelijamuutot Oy:n korvausvastuu ja vakuutus eivät korvaa tavaran katoamisia.

5.6. Suomen Opiskelijamuutot Oy:n korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan Suomen Opiskelijamuutot Oy:n oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.

6. Työturvallisuus

Mikäli Suomen Opiskelijamuutot Oy:lle osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai Asiakkaan toimitiloissa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä ennen muuttoa.

7. Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Helsingin käräjäoikeudessa.

Muuttolaatikoiden toimitusehdot

Muuttolaatikoiden toimituksesta peritään sivuilla mainitsema tomitusmaksu ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Asiakas on vastuussa muuttolaatikoista siitä hetkestä alkaen, kun ne hänelle toimitetaan. Puuttuvista, vaurioituneista ja rikkoutuneista muuttolaatikoista veloitetaan 20€+alv per laatikko.

Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin laatikot on toimitettu päivään, jolloin laatikot haetaan. Minimiveloitus on 7 päivää.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin muuttolaatikoihin, pitää asiakkaan ottaa yhteyttä mitä pikimmiten, tai jos jokin/jotkin toimitetuista laatikoista on jo valmiiksi rikkoutunut, on siitä ilmoitettava 1 vuorokauden sisällä toimituksesta.

Jos asiakas huomaa muuton jälkeen, että laatikoissa on vaurioita tai niitä puuttuu, tulee hänen ilmoittaa siitä.

Laatikoita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen, kuten laastit, maalit, öljyt tai muut vastaavat aineet.

Muuttolaatikoita saa korjata ainoastaan Suomen Opiskelijamuutot Oy

Vuokraajalla ei ole oikeutta ilman Suomen Opiskelijamuutot Oy:n lupaa luovuttaa muuttolaatikoita tai muita vuokrattavia tuotteita kolmannelle osapuolelle.

Mikäli vuokrattuja muuttolaatikoita tai muita vuokrattuja tuotteita ei ole palautettu vuokranantajalle 20 päivän kuluessa sopimuksen purkautumisesta, vuokraajan on suoritettava palauttamattomista tuotteista 20€+alv per muuttolaatikko, ja muista tuotteista uushankintahinta + aiheutuneet vahingot ja kulut.

Kuljetusmaksut

Vyöhyke 1 15 €/ajokerta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
Vyöhyke 2 20 €/ajokerta (Kerava, Klaukkala, Veikkola, Söderkulla)
Vyöhyke 3 25 €/ajokerta (Järvenpää, Nurmijärvi KK, Kirkkonummi, Nikkilä)
Muut alueet (Hinta sopimuksen mukaan)